Uzm. Kl. Psk. Merve GÜLEN

Merve Gülen

Psiko

Onkoloji

Kanser hastalığı ve tedavisi; kişi ve ailesinin yaşam kalitesini düşürebileceği gibi kişide gelecek kaygısı, stres, çaresizlik, güç ve kontrol kaybı, aşırı duyarlılık ve ölümle ilişkili korkuların yaşandığı ruhsal sıkıntılara sebep olmaktadır. Kanser hastaları tanı aşamasında, sağlığıyla baş etmeye psikolojik olarak hazır olana kadar hastalığı yok sayma, hastalığa inanmama ve isyan etme gibi tepkiler gösterebilmektedir.

İlk aşamada gösterilen inanmama tepkisinde kişi bedenine yabancı hale gelir ve kendine güvenemez. Bu durum birkaç günden birkaç haftaya kadar uzayabilir. İkinci aşamada hastalığın gerçekliği yavaş yavaş kabul edilerek kaygı tepkisi verilmeye başlanır ve bu tepkiyi yok etmek adına hasta bastırma ve karşıt duruş reaksiyonlarını geliştirebilir. Üçüncü aşamada hasta yeni durumuna uyum sağlamaya başlayarak yaşamı nasıl değerlendirmesi gerektiğine dair soruların cevabını bulmaya çalışır. Son aşama ise hastanın bu gerçeği kabullenip yeni yaşamına uygun güven ve dengenin olacağı bir güç oluşturma çabasına girdiği dönemdir. Bu dönemlerde hastanın kontrol duygusunu arttırmak, inkarın arkasında yatan korku ve çatışmaların dışa vurulmasına izin vermek ve hastayla daha yakından ilgilenmek en önemli stratejilerdir. Tedaviye başlanan süreçte hastayı anlayabilmek, karşılaştığı yeni duruma karşı uyumunu kolaylaştırmak ve kişiye özel ruhsal sorunları etkileyen durumların değerlendirilmesi hastanın ve hasta yakınlarının oldukça ihtiyaç duyduğu durumlardır. 

Kanser hastalarının psikolojik kaygı ve acılarını azaltmak, yaşam kalitesini arttırmak, tedavi sürecine olan uyumunu sağlamak, duygularını ifade etmeye yardımcı olmak ve hastalığın yarattığı çok yönlü krizle sağlıklı baş etmeyi öğreterek yaşama gücünü arttırmak terapilerle sağlanmaktadır. Tedaviler ve içsel huzurun sağlanmasıyla endişe ve kuşkular azalarak kişide günlük hayatın akışı daha fazla önem kazanmaya başlar. Hastalık sürecinde hastanın yaşam kalitesinin artması ve devamlılığının sağlanması, kanserin baş edilebilir, önlenebilir ve mağlup edilebilir bir durum olarak görülmesi bu dönemin daha rahat geçirilmesini sağlayacak psikolojik destek ile mümkündür.